วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ท่านผอ.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟ โดยมีนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้กำกับ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นผู้ต้อนรับ ในคืนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันเปิดเรียนวันแรกหลังการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 โดยกำชับเข้มงวดให้ใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องตลอดเวลาและเว้นระยะห่างตามที่กำหนด วิทยาลัยมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่หน้าประตูเข้าวิทยาลัยซึ่งมีจุดคัดกรอง อัลกอฮัลร์เจลล้างมือวัดอุณหภูมิ อ่างล้างมือด้วยสบุ่ นำโดยนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพากร พาทีมงานปฏิบัติการนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการติดในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐมของเรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วย นายนิรวัจ นิลเนตร รองฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.นิศากร เจริญดี รองฝ่ายวิชาการ และคุณครูจินตนา เมฆลอย ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางจินตนา เมฆลอย ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจ การนักเรียนนักศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม(SOCIAL DISTANCING) เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดเชื่อโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โดมวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานเปิดรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา) น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ศน.บ,รป.ม. ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลหอมเกร็ด ในวันที่่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนิศากร เจริญดี ทำการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษาและตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ แบบ ATK ให้กับนักเรียนนักศึกษากลุ่ม ๒ ที่เข้าเรียนในวิทยาลัย
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์ และทักษะงานการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ณ โดมวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐมและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง การศึกษาและนร.นศ.รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน ของทุกปี) ซึ่งผู้อำนวยการได้อ่านสารจากรัฐบาลและกล่าวเน้นย้ำให้นร.นศ.ลดละเลิกหรือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราและประเทศชาติ หากมีเวลาให้ไปศึกษา เรื่องสงครามฝิ่นระหว่าง ประเทศอังกฤษกับจีนว่ารุ่นแรงและเสียหาย ต่อประเทศชาติอย่างไร
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พศ.๒๕๖๕ โดยพระครูธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง/เจ้าคณะตำบลหอมเกร้ด เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานราชการใน เขตพื้นที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงร่วมพิธีด้วย ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕น. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา (ปาริชาตเกมส์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานเปิด กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕โดยมี ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วงโยวาทิต โรงเรียนสามพรานวิทยา พร้อมเทศบาลเมืองไร่ขิง สถานีตำรวจโพธิ์แก้ว ในการดูแลความสะดวกเรื่องการรักษาความปลอดภัย ให้คณะครู บุคคลากร และนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
แจ้งประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง การเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากเดิมวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วิทยาลัยกรอาชีพนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมี นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรม พ่อ ลูกตัวอย่าง และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการ"ตอบปัญหารการตลาด"ปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณครูธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยครูในแผนกร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
สอบ V- NET ประจำปีการศึกษา2563 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานในการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา2563 สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร คุณครูสิรินาถ อินโอภาส หัวหน้างานวัดผลประเมินผลคุณครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ การสอบครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล มาร่วมสอบณสนามสอบนี้ด้วย วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานโครงการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานการประชุมงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและผลผลิตเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเซนเซอร์สัมผัส เพื่อคัดกรองตัวบุคคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งอยู่ในโครงFix it center จิตอาสา ให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประจำตำบลบ้านท่าพูด
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๖๔
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
"อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน" เทศกาลสงกรานต์ 2565 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เปิดศูนย์อาชีวะอาสาฯ ให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 76 จังหวัด 76 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 จุด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ณ ปตท.สามพราน (ขาออก) จ.นครปฐม
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานในโครงการพิธีไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยท่านดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการวันสุนทรภู่แะลวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของตนเอง "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีความสําคัญต่อคนไทย ผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยที่ต้องไปทําหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทน เพื่อไปทําหน้าที่แทนตนในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ ไม่สนับสนุนการทุจริต ทุกรูปแบบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ"
วันฉัตรมงคล 2567 ประวัติ วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้ นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวย การฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สัมมนาการตลาด" โดยตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคุณครูกมลพร ปุ่นแก้ว หัวหน้าแผนกวิชา และคุณครูในแผนกร่วมกันดำเนินกิจกรรม ในการนี้ได้เชิญวิทยากร ภายนอกมาบรรยาย วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปาริชาต
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานพิธีกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้างานลกูเสือผู้กล่าวรายงานและคุณครูผู้กำกับลูกเสือร่วมพิธี วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ลานโดม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เข้ารับวัคซีน Pfizer จำนวน 1,086 คน เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสามพราน (ไร่ขิง)
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการการประเมินแนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีถวายผ้ากฐินแด่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 64
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๖๔ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและคณะ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน นางสาวไออุ่น แก้วมรกฏ นักเรียน ชฟ.๑/๔
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองสุจีรา วิชาชาติและคณะติดตามจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมรองสุจีรา วิชาชาติลงชื่อปฏิบัติงานวันแรก และไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อเป็นสิริมงคล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสุจีรา วิชาชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์ เนื่องในโอกาศเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการยกระดับศักยภาพรูปแบบ การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Work Based Learning (WBL) นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ การนี้วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสุจีรา วิชาชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการ ได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานลูกเสือจิตอาสา หัวหน้างานนศท.คุณครูและตัวแทนนักเรียน แต่ละแผนกวิชาร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นประธาน และมีหน่วยงานในพื้นที่และในความอุปถัมภ์ของวัดไร่ขิงพระอารามหลวงร่วมพิธีหลายหน่วยงาน ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เอกสารประกอบการรับสมัคร
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาขนาดกลาง จ.นครปฐม โดยมีนายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายในอศจ.ร่วมเป็นกรรมการ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ และคุณครูที่คุมนักเรียนเข้าแข่งขัน เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 256 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมรวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ ในพิธีเปิดตัวการใช้แอพพลิเคชันช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวันที่่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
17 พฤศจิกายน 64 เปิดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite เฉพาะกลุ่ม และมีการตรวจ ATK ให้กับบุคลากร นร.นศ. ทุกคน
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๖๔ นางสาวนิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รับมอบทุนจากนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ทุน และมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดำเนินโครงการตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it-จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นำโดย ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการต่อประธาน ซึ่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่ขิงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๓ ฝ่าย หัวหน้างานโครงการพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างเชื่อม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาหารโภชนาการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาร่วมโครงการ โดยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด วิทยุโทรนัศน์ คอมพิวเตอร์และสอนทำขนม ใหกับประชาชน และขอบคุณผู้บริหารและครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดท่าพูดที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และสถานที่จัดโครงการ ณ โดมโรงเรียนวัดท่าพูด
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม และคณะผู้บริหารร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตรเครื่องสักการะและไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยตัวแทนพระองค์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนามงคล ๖๗ ปี การนี้วิทยาลัยฯได้มอบหมายให้แผนกอาหารและโภชนาการ นำกะทะใบใหญ่และเต่าชุดใหญ่จัดทำผัดไทแจก ประชาชนที่มาร่วมพิธี รสชาติอร่อยติดอกติดใจทุกคนที่ได้ทานครับ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐมเป็นประธานเปิดกรวยและวางพวงมาลัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ( ๑ กรกฎาคมของทุกปี) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกกฎาคม ๒๔๕๔ จึงยึดถือวันนี้เป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังกล่าว ณโดมวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดำเนินการจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในพิธี ดร.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ผู้กล่าวรายงาน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชี้นปีที่ ๓ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
แจ้งประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง การเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากเดิมวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567